Link Bait چیست؟  Link Bait به معنی طعمه لینک است. تمامی مدیران سایت‌ها یک هدف مشخص دارند. آن‌ها می‌خواهند با انتشار محتویات داخل سایت، نمره…

در 06 مهر 1400 - توسط نوید سیفی