اکسپلوریت – نحوه ترکیب بندی

برچسب: نحوه ترکیب بندی

چگونگی ترکیب‌بندی و چینش عناصر طراحی!

هنرهای بصری بدون ترکیب‌بندی درست هرچیزی دارد به جز زیبایی. ترکیب‌بندی به ما کمک می‌کند طراحی ما زیبایی خود را نشان دهد. با یک ترکیب‌بندی درست می‌توانیم چشم مخاطب را به همان سمتی هدایت کنیم که می‌خواهیم. قوانین ترکیب‌بندی بخشی مشترک بین عکاسی، نقاشی، گرافیک و هنرهای بصری دیگر است و به همین دلیل پایش به طراحی رابط کاربری و…